Σάββατο 16/5/2020 - Κλειστό Γυμναστήριο Μίκρας (Μ1)

 

 

Οι κριτές θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας δήλωσης συμμετοχής της ομάδας ή των ομάδων τους μέσω email , με αποδεικτικό της προτεραιότητας την ημερομηνία του email.

Κάθε σχολή δικαιούται να προτείνει έναν κριτή , ασχέτως του αριθμού των ομάδων της που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου κριτή , θα επιλεγεί ο αμέσω επόμενος.

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

 

 

 

Αρχκιή

ΚΡΙΤΕΣ

 

1 ) Κατσιμάκη Ιωάννα

2 ) Μιχαήλ Αλεξάνδρα

3 ) Φωτιάδου Άννα

4 ) Πεταράκη Γιούλια

5 ) Κολέτος Πασχάλης

6 ) Λαδάς Στέλιος

7 ) Παπάζογλου Κώστας

8 ) Καλημέρη Σοφία

9 ) Καρακουλάκη Κατερίνα

10 ) Παυλίδης Σπύρος

11 ) Liapev Georgi

12 ) _________________

Categories

Πληροφορίες

Πρόγραμμα

Σειρά Εμφάνισης

Κριτές

Αποτελέσματα

Επικοινωνία